Diskussion om framtidens energi
Vindkraft

Diskussion om framtidens energi

Det verkar som att det kommer fram nya förutsägelser om hur vi kommer använda oss av förnyelsebar energi varje dag. Kommer vi att använda solenergi om två år? Om fem år? Kommer vi att använda mer kärnenergi, eller minder? Experter älskar att ge ut förutsägelser om hur det kommer att gå. Därför har vi valt at samla några av de mest spännande – och upprörande – förutsägelserna som har kommit fram under de senaste månaderna. Vi har ingen kaffesump att spå i, så vilka av de här som visar sig att stämma kommer framtiden att få svara på.

Solenergi kommer att vara mer ekonomiskt än fossila bränslen

Det hävdar i alla fall en nyligen publicerad studie. Enligt studien kommer solenergi att bli den billigaste formen av elektricitet inom ett årtionde. Men endast om industrin som helhet snabbt börjar att förbättra effektiviteten av solcellerna och skapar industrier som kan förse marknaden efter deras behov. I takt med att kostnaden av elektricitet från solenergi kommer att fortsätta sjunka i jämförelse med den från fossila bränslen kommer vi att se en marknad som anpassar sig därefter. Många misstänker att det kommer att vara en tillväxt som hämmas av tillgången. Men studien menar att solenergi kommer vara en av de huvudsakliga ingredienserna för att mätta morgondagens energibehov på ett klimatsmart sätt.

Solenergi kommer att vara lika billigt som kol inom två år

Oroa dig inte! Du behöver inte vänta ett decennium för att få billigare solenergi. Forskare vid Bloomberg tror att solenergi kommer att nå sin den punkt där det är lika billigt att använda sig av solenergi i jämförelse med fossila bränslen inom två år. Det gäller framför allt i soligare delar av världen som i mellanöstern. Forskarna enades om at solenergi redan är en konkurrensutsatt marknad. Men idag kostar kol ungefär 7 öre per kilowatt, jämfört med 22 öre per kilowatt. Vid 2019 kommer de kostnaderna at vara likställda. Men hur kommer det att se ut om 5 år? 10 år? Det kommer framtiden att berätta om. Vad vi vet är att vi är på god väg mot att förändra var vi får vår energi ifrån och när väl bollen är satt i rullning så kan vi vänta oss en allt snabbare utveckling inom industrin som helhet.

Diskussion om framtidens energi
Diskussion om framtidens energi

Naturgas kommer att slå ut förnyelsebar energi

Naturgas produceras kommer att slå ut industrin om förnyelsebar energi under de kommande åren enligt en rapport från Reuters. I takt med att priser från sol- och vindkraftenergi kommer att fortsätta at gå ner, kommer priserna för naturgas att fortsätta på toppen. För att även om kostnaden av energi från vindkraft kommer att vara desamma som den för naturgas vid 2020, så finns det fortfarande en kostnad som tillkommer då vinden är för svag för att generera någon energi. Så länge priserna är låga så kommer det vara enklare för att investera på fossila bränslen stället för förnyelsebar energi. Men de goda nyheterna är at förnyelsebar energi kommer att växa från 8% av den totala energianvändningen 2018, till 25% 2035.

Du kanske också gillar…