Elbilar – en gammal uppfinning
Vindkraft

Elbilar – en gammal uppfinning

Elibilar har blivit den nya tidens bil. Varje år kommer fler och fler märken och modeller ut på marknaden och priserna blir bättre och bättre för vanliga konsumenter. Det är lätt att tro att elbilen därför är en ny uppfinning, men den första vagn som var elektrisk kom faktiskt redan 1842. Det var skotten A Davidsson som bodde utanför Edinburgh som konstruerade den. Han stötte dock på en del problem för att kunna påbörja tillverkning och ett av dem var uppladdningen av batterierna. Det var svårt att bygga depåer för dem. Det var inte den enda elektroniska vagn som byggdes på 1800-talet utan 1888 kom även en trehjulig vagn som styrdes enbart med en pinne. Den här maskinen uppfanns i Storbritannien, men togs över till Frankrike för att testas mer. I Storbritannien rådde en maxhastighet på sex kilometer per timme och det var anledningen till att maskinen togs över till Frankrike. Den här maskinen kunde ändå bara komma upp i max 13 kilometer i timmen och det blev långt ifrån någon succé.

Elbilarna kom redan på 1800-talet

Under slutet på 1800-talet var verkligen konstruktörerna uppfinningsrika. Det var inte bara små vagnar som utvecklades som elektroniska vagnar utan även en elektronisk buss och en elektronisk stridsvagn lyckades dem med. Bussen togs i bruk i London och kort därefter byggdes även en elektronisk postvagn. Det var i Storbritannien som intresset för elektroniska fordon av olika slag var väldigt populära, men intresset försvann väldigt snabbt när de bensindrivna bilarna började komma fram.

Även om Storbritannien var det stora landet för tillverkning av elektroniska fordon fanns det ett stort intresse även i Frankrike. Här byggdes till exempel den första elektroniska vagnen som var fullt funktionsduglig. Den sattes dessutom in i trafik i Paris. En produktion av elektroniska vagnar påbörjades men de kunde vara fungera i städerna så användningen var mycket begränsad. De sista åren under 1800-talet började användningen och betydelsen för de här fordonen att minska. Precis som i Storbritannien var det de bensindrivna bilarnas frammarsch som gjorde att intresset avtog. Landet som hade mest flyt i försäljningen av elbilar var helt klart USA. Här pågick det under slutet av 1800-talet produktion av elbilar. Tillverkningen blev till och med så stor att de kunde börja exportera elbilar till Europa under början av 1900-talet.

Elbilar – en gammal uppfinning
Elbilar – en gammal uppfinning

Konkurrerades ut av de bensindrivna bilarna

Den största anledningen till att elbilarna inte kunde konkurrera med de bensindrivna bilarna var helt klart att räckvidden var på tok för kort för att bilarna skulle kunna användas längre sträckor. Bilarna var begränsade till att användas inom städerna och ofta kunde de inte gå mer än bara tre till fyra mil. Även i USA blev det anledningen till att elbilarna tappade mark så småningom.

Idag är läget annorlunda eftersom elbilarna har kommit att hålla en otroligt hög nivå. Dessutom ligger det bra i tiden att vi väljer bättre alternativ för miljön. Framöver kommer det att bli mer och mer viktigt och att vi allteftersom går över till elbilar har många fördelar.

Du kanske också gillar…