För- och nackdelar med vindkraftverk
Vindkraft

För- och nackdelar med vindkraftverk

Vad är egentligen fördelarna med vindkraftverk? Vi har sett dem titta upp under de senaste trettio åren på våra åkermarker och längst kusten. Men finns det egentligen några fördelar med att använda sig av vindkraftverk istället för andra typer av energikällor? I tider där kolkraft har porträtterats som en förlegad energikälla, samtidigt som solenergi inte riktigt tycks vara redo för den breda massan kanske det finns något att hämta i den här energikällan trots allt? Men vilka nackdelar finns det, hur mycket kostar det, och går det att installera var som helst? I den här artikeln reder vi ut de frågetecken som finns kring användandet av vindkraftverk för att se vilken potential det har idag, imorgon, och i framtiden.

Fördelar med vindkraftverk

Fördelarna med vindkraft än mer uppenbara än nackdelarna. De huvudsakliga fördelarna inkluderar obegränsad, gratis, och förnybar energi – vinden själv. Men också en ekonomisk fördel med underhållning. Först och främst är vindkraft en gratis, grön och obegränsad energikälla. Vind är ett naturligt fenomen som uppstår och att utnyttja den påverkan inte naturen på något sätt. Vidare så är utvinningen av energi från vind ett miljövänligt alternativ då de inte släpper ut några växthusgaser. Till skillnad från andra typer av energikällor så släpper det inte ut någonting som är skadligt för miljön.

Mer miljövänligt

Vindkraft är betydligt mer miljövänligt än andra källor som kolkraft och naturgas. Vindkraft har potentialen att frigöra vårt behov av fossila bränslen och att istället hjälpa oss gå mot en mer miljövänlig källa. En annan fördel med vindkraft är att man kan placera dem där behovet av elektricitet redan finns. Till exempel genomför forskare undersökningar för att hitta de ställen där det blåser mycket så att de använder vindens fulla potential i sina vindkraftverk. Därför kan du ibland se vindkraftverk ute till sjöss där vinden ofta blåser starkare än inne på land. Men betyder det att det är en investering som är väl värd att göra? Det beror på. Men det finns fortfarande frågetecken som måste redas ut innan det går att säga att det här är den primära energikällan vi bör fokusera på.

För- och nackdelar med vindkraftverk
För- och nackdelar med vindkraftverk

Nackdelar med vindkraftverk

Två uppenbara nackdelar med vindkraft är den initiala kostnaden och teknologin som krävs för att installera vindkraftverk. Först är det väldigt dyrt att konstruera turbiner. Den andra nackdelen är teknologins livslängd. En hög kostnad av ett energikraftverk kan härledas till hur mycket energi den kan producera. Och det beror på hur mycket det blåser. Därför producerar vindkraftverk ute till havs mer energi än de vindkraftverk som är installerade inne på land. Men det kostar även mycket mer att installera vindkraft ute till havs. Sedan följer även reparationer och underhåll av vindkraftverken som även de är dyrare om man har vindkraftverk installerade ute till havs. Ny teknologi krävs för att reducera kostnaden, öka tillförlitligheten och öka energiproduktion. Men också för att lösa regionala problem med att installera vindkraftverk så krävs det en redan utbyggd infrastruktur och fabriker tillgängliga att producera de komponenter som behövs för vindkraftverket.

Du kanske också gillar…