Fördelar med kärnkraft
Vindkraft

Fördelar med kärnkraft

Idag är energi från kärnkraft betraktade som en av de mest miljövänliga källorna till elektricitet då de producerar mindre växthusgas under sin produktion än vad traditionella energikällor som kolkraftverk gör. Nukleär-fission är en process som används i kärnkraftverk där kärnreaktorer producerar en hög mängd energi genom ett ämne som heter uranium. Men samtidigt som en av de stora fördelarna är att det är en miljövänlig energikälla, är avfallet som kvarstår efter produktionen ett farligt sådant. Avfallet är radioaktivt och väldigt skadligt för människa, natur och djur, och det måste därför lagras i säkra kammare. Det gör att det krävs dyrbara lösningar för att skydda jorden från de farliga effekterna av radioaktivitet. När vi tänker på den här tillgången leder tanken ofta oss kärnvapen och antalet kärnvapen vi har runt om på jorden. Med det sagt, är kärnkraftverk fortfarande en av de energikällor vi måste använda oss av idag för att tillgodose oss med den mängd elektricitet vi behöver. I den här artikeln kommer vi att redogöra för några av de för- och nackdelar med kärnkraft.

Lågt utsläpp av föroreningar

Kärnkraftverk släpper ut betydligt mindre växthusgas i atmosfären jämfört med kolkraftverk. Det har konstaterats att mängden växthusgas i atmosfären har minskat med nästan hälften sedan 80-talet i takt med att vi har börjat använda oss av mer kärnkraft i förmån för kolkraftverk. Den här beräkningen har gjorts med bakgrunden att vi i samma takt som under 80-talet fortsatte utveckla kolkraftverk istället för kärnkraftverk. Den totala mängden växthusgaser idag är därför högre än vad den var under 80-talet.

Fördelar med kärnkraft
Fördelar med kärnkraft

Låg driftkostnad & pålitlighet

Kärnkraftverk producerar extremt billig elektricitet. Kostnaden av uranium vilket är bränslet i produktionen är även den låg. Trots kostnaderna att bygga ett kärnkraftverk är relativt höga, är driftkostnaden betydligt lägre. En normal livslängd på ett kärnkraftverk är mellan 40–60 år, och beroende på hur ofta och hur det används, varierar den siffran. Den relativt dyra uppstartskostnaden vägs därför upp av den låga driftkostnaden vilket i slutändan gör kärnkraften till ett billigare alternativ än många andra källor. Det har beräknats att med den pågående användningstakten av uranium har vi tillräckligt med uranium för att driva våra kärnkraftverk under 70–80 år. Ett kärnkraftverk som är pågående i sin produktion kan vara aktivt i ett år utan avbrott. Jämför det med andra källor som vindkraft som påverkas av det aktuella vädret.

Potentiella risker & tidigare katastrofer

Historien visar dessvärre att användning av kärnkraftverk inte är lika riskfritt som man gärna vill tro. Katastroferna i Harrisburg, Tjernobyl och nu senast i Fukayama visar att med kärnkraft kommer det också risker. Orsakerna är många och beror ibland på tekniska felsteg. På den punkten har teknologin förbättrats avsevärt under de senaste årtiondena och har en väldigt liten felmarginal. Men den andra punkten är riskerna vi inte kan förutse, som med naturkatastrofer. Vad som inledningsvis var en tsunami slog slutligen ut ett helt kärnkraftverk. Följderna var katastrofala och efter Fukayama-katastrofen svängde opinionen ytterligare för de som tidigare var för kärnkraft.

Du kanske också gillar…