Fördelar med solkraft
Vindkraft

Fördelar med solkraft

Det finns otroliga fördelar med att vi börjar använda oss av solkraft så snart som möjligt. Idén är inte ny, men det är först idag som vi kan se att allt fler börjar nyttja solens energi för att producera elektricitet världen över. Från länder, till företag och privatpersoner.

De första uppfinningarna

Jorden tar emot en otrolig mängd solkraft varje dag. Solen, som är en stjärna, är en fissions-reaktor som har brunnit i över 4 miljarder år. Den genererar tillräckligt med energi under en minut för att tillgodose hela världens befolkning med energi för ett år. Under en dag genererar solen mer energi än vad hela vår befolkning idag skulle konsumera under 27 år. Faktum är att mängden solenergi som når jorden över en 3-dagarsperiod motsvarar all samlad energi i våra fossila bränslen som finns i jorden idag. Solenergi är en gratis och outtömlig energikälla men att nyttja dess kraft är trots det en relativt ny idé. Det var den schweiziske vetenskapsmannen Horaced de Saussure som byggde den första maskinen som kunde inhämta solkraft redan 1767. Den användes senar för att värma upp vatten och för att laga mat. Först 1881 kom det första patentet så Clarence Kemp uppfann ytterligare en maskin som kunde samla in energi. Den här maskinen gjorde succé då den installerades på en tredjedel av hemmet i staden Pasadena i Kalifornien.

Omvandla solenergi till elektricitet

Att producera elektricitet från solenergi var den andra uppfinningen som kom att ha stor påverkan. Under 1839 kom den franska fysikern Edmund Bacquerel till insikt om att solenergi kom att producera en så kallad ”fotovoltanisk effekt”. Han experimenterade hur han kunde uppfinna en maskin som transformerade solens strålar till elektricitet för att driva en glödlampa i sitt hem. Men uppfinningen gav – även om den fyllde sitt syfte – inte det resultat Bacquerel hade hoppats på. Effektiviteten av uppsamling av energi var för låg så projektet lades på i. Det var först när Albert Einstein föreslog en modifikation av uppfinningen under tidigt 1900-talet, som det återigen blev aktuellt med solenergi.

Omvandla solenergi till elektricitet
Omvandla solenergi till elektricitet

Fördelar med solenergi

Det finns flera fördelar med att använda solenergi i förmån för alternativa energikällor från fossilbränslen. Det främsta är att det är en förnybar energi som inte förorenar vår planet. Det har inte heller några delar, utsläpp eller kräver uppgrävning av material från jorden för att driva dess insamling vidare. Vidare kräver solpaneler få reparationer och minimal översikt samt att de har en livstid på 20–30 år och drivs på en låg kostnad. Det krävs inte heller ett större projekt för att installera en sol-anläggning. Det finns även fördelar i hur enkelt det är att installera dessa i avlägsna områden och genom det tillgodose mindre samhällen och byar med elektricitet genom att installera sina egna system på plats där elektriciteten sedan kommer att användas. Generatorer för solenergi kan enkelt distribueras till hem, skolor och företag var installationen inte kräver någon extra utveckling eller en större plats designeras till dess användande samt att tekniken är säker utan risk för någon olycka. I takt med att samhällen växer kan ytterligare generatorer tilläggas i samhällena och genom det fortsätta tillgodose samhället med den elektricitet de kräver.

Du kanske också gillar…