Fördelar med vattenkraft
Vindkraft

Fördelar med vattenkraft

Att nyttja vattenkraft för att producera elektricitet är den billigaste form av energi vi skapa. Men vilken påverkan den har på vår miljö och andra problem som följer med vattenkraften kan få oss att tänka om en gång. I Nya Zeeland produceras en tredjedel av landets elektricitet av vattenkraft.

Elektricitet från vattenkraft produceras genom att man omvandlar vatten som är i rörelse till energi. Regn eller vatten från smält snö, som oftast härstammar från kullar och berg startar starka strömmar och åar som till slut rinner ner i havet. Energin av mängder av rörligt vatten är kraftfullt, och för er som gång har paddlat kajak nerför en ström vet hur stark kraften är. Mänskligheten har länge nyttjat den här typen av energi. Ända sedan landsbrukare från Grekland för tusentals år sedan använde vattenhjul för att mala vete. Då placerade de ett vattenhjul i en fors som fick hjulet att börja snurra som i sin tur förde över kraften till mekanisk energi som användes inne i kvarnen. Under det senaste 1800-talet började vattenkraft användas i allt högre utsträckning för att producera elektricitet. Det första vattenkraftverket byggdes vid Niagra fallen 1879. Redan 1881 drevs lamporna i staden vi Niagra fallen av vattenkraft. Och under 1882 sattes världens första vattenkraftverk i Wisconsin, USA, i bruk.

Så här fungerar det

Ett typiskt vattenkraftverk har i huvudsak tre delar. En generator där elektriciteten produceras, en damm som kan öppnas och stängas för att kontrollera vattenflödet, och en reservoar där vatten lagras. Vattnet bakom dammen rinner genom flera kanaler som får hjul att snurra i en turbin. Turbinerna sätter igång en generator som börjar att producera elektricitet. Mängden elektricitet som produceras beror på hur snabbt vattnet kommer och hur mycket vatten som rinner genom systemet. Elektriciteten kan färdas långa avstånd genom elkablar till hem, fabriker och företag.

Fördelar med vattenkraft
Fördelar med vattenkraft

Var det används

Vattenkraftverk producerar nästan en-femtedel av världens elproduktion. I Kina, Kanada, Brasilien, USA och Ryssland är de största producenterna av elektricitet av vattenkraft i världen. Ett av de största vattenkraftverken finns i Kina. Dammen ä hela 2,3 kilometer bred och 185 meter hög. Det största vattenkraftverket i USA finns i norra Washington. Mer än 70% av elektriciteten som produceras i Washington kommer från vattenkraftverk.

Tankar kring vattenkraftverk

Vattenkraft är det enklaste och billigaste sättet att producera elektricitet dag. Det är därför när en damm är konstruerad och utrustningen är installerad så är energikällan – vattnet – gratis. Det är ett miljövänligt alternativ som producerar elektricitet utan avfall, och fylls på gratis genom snö och regn varje år. Vattenkraft är även pålitligt då ingenjörer kan kontrollera flödet av vatten och hur mycket elektricitet turbinerna producerar beroende vilket behov som finns. Trots det finns det även nackdelar med vattenkraft. Dammar kan störa och förhindra djurliv att leva i närområdet. Vissa fiskar, som lax, kan förhindras att simma uppströms. Uppfinningar som fisk-stegen kan hjälpa laxen att ta sig förbi dammen, men totalt så blir djurlivet skadat av att det finns dammar i närheten av var djur lever.

Du kanske också gillar…