Fördelar med vindkraft
Vindkraft

Fördelar med vindkraft

Energi är en värdefull resurs som det debatteras mycket om idag. Majoriteten av världens energi kommer från icke-förnybara källor som kol och naturgas.

I Sverige står vatten och kärnkraftverken för 80 % av elproduktionen. Vindkraft är en effektiv metod för elproduktion då vinden är den enda resursen som behövs efter produktionen av vindkraftverket. Vind kommer aldrig ta slut, vilket gör resursen hållbar. För ett klassiskt vindkraftverk tar det omkring 6 månader att samla in lika mycket energi som det förbrukas under byggandet. Livslängden på ett vanligt vindkraftverk beräknas vara 25 år, därefter kan all material återvinnas och marken kan återhämta sig.

Ny teknik

Ny teknik ersätter ständigt det gamla. Vindkraftverken blir med tiden mer effektiva. Det första vindkraftverket byggdes redan tusen år före vår tideräkning. Den drev mjölkvarnen och pumpade upp vatten. Idag kan vi från datorer justera propellrarna efter vindens riktning för att maximera effekten och samla så mycket el som möjligt på så lite vindar som möjligt. Vindkraftverken byggs upp på områden med mycket vindar då det idag krävs vindar med en hastighet på 4 meter per sekund för att generera el. Ju mer vind det finns per yta ju större vinsten är. Ett av de nya uppfinningarna inom vindkraft är Altaeros. Altaeros turbiner tar sig längre upp än vanliga vindkraftverk. Det finns vindar med högre hastighet ju längre upp man kommer och genererar på så sätt mer elektricitet. Turbinerna är inte heller fast vid marken utan kan tas ner och skickas upp när man vill, vart man vill.

Ny teknik
Ny teknik

Viktig resurs vid omställningen

Vind är en resurs som aldrig kommer att ta slut. Arbetet för hållbar utveckling kommer att minska de energikällor vi använder oss mest av idag. Ett av målen för EU är att 20 % av all energi ska vara fossilfritt tills 2020. Vind är en bra resurs att vända sig till för flertalet av länderna inom EU. Vindkraftverk släpper inte ut koldioxid under elproduktionen. Vind är en av de miljövänliga produktionsmetoderna som kan i princip generera el året om. Det har funnits oroligheter om att fåglar kan skada sig av propellrarna men siffrorna är väldigt låga. Fler fåglar omkommer genom att flyga in mot höghus. Ett annat motargument handlar om hur vindkraftverken förstör utseendet av naturen. Detta kan enkelt lösas genom att ha speciella områden för vindkraftverk.

Skapar jobb

Vindkraftverk skapar lokala arbetstillfällen. Dessa tar olika form som byggarbetare under konstruktionen, ledning och säljare. Även om det konkurrerar bort andra jobb så kommer dessa hålla längre. Dessa kan vara särskilt viktigt för stater med dålig ekonomi. Om invånare får arbeten så kommer landet börja bli bättre. Men det gäller att undvika fossila bränslen som i dagsläget är billigare än förnybara. Vindkraftverk är konkurrens tålande. Det finns redan idag många projekt som effektiviserar vindkraften. Vindkraftverk är viktiga för arbetet i hållbar utveckling. Vindkraft har många fördelar och utvecklas ständigt. Eftersom vindkraft är en ren energikälla som inte skadar naturen den står på så kommer det att vara essentiellt i framtiden. Det är viktigt att tänka på vad som är hållbart för kommande generationer eftersom de val vi gör idag inte alltid är reversibel.

Du kanske också gillar…