Framtidens energi
Vindkraft

Framtidens energi

Hur kan energiindustrin fortsätta att utveckla sig mot att möta en allt växande befolkning samtidigt som de arbetar mot en mer klimatsmart värld? Katherine Hamilton är en av ledarna för den ideella organisationen ”clean energy”, och hon menar att den här nödvändiga transformationen inte kommer att hända utan ett samarbete mellan de stora energibolagen, entreprenörer, den finansiella sektorn och konsumenter.

Varför borde vi tänka om morgondagens energi?

Energiindustrin förändras redan i snabb takt. Den är i en föränderlig fas och vi hoppas att genom en ökad rörlighet kommer vi att kunna möta det behov av energi som en växande befolkning kräver samtidigt som vi reducerar våra koldioxidutsläpp och lyckas främja ekonomisk tillväxt i ett klimatsmart sätt. Men den här transformationen kommer inte att hända på egen hand. Utan vi måste få alla nyckelspelarna in i samma rum som kan ta med sig sina unika perspektiv och erfarenheter, för att tillsammans komma upp med bättre idéer än vad någon av oss skulle kunna göra själv. Först efter det kan vi arbeta fram hur vi kan implementera de idéerna i verkligheten. Därför det är så viktigt att vi arbetar tillsammans.

Vilka nyckelspelare måste involveras i projektet?

De med störst makt i frågan är självklart de viktigaste – det vill säga energiföretagen som äger och kontrollerar infrastrukturen, framför allt i industrialiserade nationer. De kritiseras ofta som en del av problemet, men de måste också vara en del av lösningen. Utöver det behöver vi innovatörer och entreprenörer som kommer på nya idéer hur man förändrar industrin som helhet. Sedan behöver vi självklart höra vad alla konsumenter, så väl som stora företag och samhällen tycker. Representanter från den finansiella sektorn är också en viktig del i ekvationen. Experter i fonder, risker och i försäkringar. Det finns flera riskkapitalbolag där ute som letar efter projekt att investera i, men det som håller dem tillbaka är garantin att de investeringarna kommer att finna en marknad att sälja i. Därför är det så viktigt att skapa en säkerhet som bara politiker kan garantera. De kan påverka det här genom lagstiftning och genom uppmuntring, de har betydligt mer makt i frågan än vad de kanske tror. Det är slutligen vi konsumenter som måste förändra oss, men vi är ofta rädda för att ta det första steget om vi inte i förväg blir uppmuntrade av de som vi har röstat på säga till oss vad som är bra och vad som är dåligt.

Framtidens energi
Framtidens energi

Vilka trender kan vi se?

Avregleringen av energisektorn är en stor trend vi ser idag. Innovation är också något som blir demokratiserat allt mer. Det är inte bara storföretag som kan skapa innovationer nu längre. I allt högre utsträckning kan vi också se hur vi konsumenter sätter sig i sätet längst fram. Det finns därefter en tydligare koppling i realtid mellan leverantörerna och konsumenterna Vi ser också drastiska reduceringar i kostnad för många förnyelsebara teknologier så väl som bättre tillgång till lagring av energi och den effektiviteten.  Varje gång man talar om subventioner för förnyelsebar energi så är det viktigt att komma ihåg att det har spelat en väldigt viktig roll för de småföretagare som väljer att investera i den branschen under de senaste tio åren. Det finns ofta en missuppfattning om att marknaden kommer att investera i sig själv och att målen kommer att nås utan inblandning av regeringen. Det stämmer inte utan samtliga spelare måste samverka för att vi ska nå i mål.

Du kanske också gillar…