Grön energi är framtiden
Vindkraft

Grön energi

Vår globala energiproduktion fyller vår atmosfär med koldioxid och andra utsläpp som förorenar vår planet. De här gaserna blir som en filt över jorden som håller värmen inne på planeten. Resultatet av detta är en märkbar och skadlig påverkan på vårt klimat som inkluderar starkare och mer vanligt förekommande stormar, till torka, höjda havsnivåer och hela djurraser som dör ut. I Europa kommer drygt 29% av våra utsläpp från våra energiproducerande anläggningar. Med majoriteten från kolkraftverk och kraftverk som använder naturgas.  

Kopplade till hälsoproblem

Luft- och vattenföroreningar som orsakas av kol- och naturkraftverk är kopplade till hälsoproblem som andningssvårigheter, neuropsykiatriska problem, hjärtattacker, cancer, förtidig död och en hel lista med ytterligare allvarliga problem. Föroreningarna drabbar alla. En student vid Harvards Universitet beräknade att den kostnaden för hälsorelaterade sjukdomar kopplade till utsläppen var hela 750 miljarder kronor varje år. Det motsvarar 4 kronor per varje kilowatt av elektricitet som produceras, eller en tredjedel av all konsumtion under ett år för ett europeiskt hem. De flesta av de här negativa hälsoeffekterna kommer från vind- och vattenföroreningar som rena energikällor inte producerar. Vind-, sol-, och vattenkraft genererar elektricitet utan utsläpp. Därför är det ett sådant bra alternativ till de traditionella energikällorna som vi använder oss av, just därför att de inte genererar samma mängd utsläpp som andra typer av källor gör.

Förorenar inte

Utöver det kräver inte vind- och solkraft inget vatten för att drivas och därför förorenar det inte vattendrag eller stryper tillgången av vatten till konkurrerande anläggningar som för jordbruk, dryckesvatten eller andra viktiga vattenbehov. I kontrast har utsläpp från fossila bränslen en enorm påverkan på vattendrag. Så väl kolkraftverk som naturgas kan förorena rena vattenkällor. Och alla anläggningar inklusive kol, gas och olja kräver vatten för nedkylning. Trots detta är det fortfarande människor som förespråkar användandet av kolkraft runt om på jorden. Det beror till största del på att det är en teknologi som är välanvänd och rotad i många kulturer. Samtidigt är den relativt billig att använda och ta upp från marken. Många menar också att då kolindustrin, kanske framför allt i USA, producerar mängder av arbeten ute på landsbygden. Även om det är sant så betyder inte det att andra varianter av elproducerande kraftverk inte producerar arbetstillfällen. Det krävs jobb alla branscher oavsett vilken väg man väljer att gå och bara för att man tar bort kolkraftverken så betyder det inte att arbeten försvinner.

Nya arbetstillfällen

Det kan däremot betyda att det finns en brist på typiska arbetarklassarbeten, medan det kommer att krävas fler ingenjörer, forskare, och andra typen av högre utbildade positioner kommer att öppnas upp. Det är svårt att ställa om ett helt land på den typen, framför allt de som redan arbetar inom en viss industri. Men för samhällets bästa och för jordens bästa måste vi agera så snart som möjligt. Vi kan inte vänta med att börja producera mer grön energi utan vi måste börja redan nu. Frågan kommer sannerligen att vara kvar som en av de viktigaste frågorna under de kommande 10-20 åren. Vad resultatet blir kan bara framtiden berätta.

Du kanske också gillar…