Kärnkraft eller Kolkraft?
Vindkraft

Kärnkraft eller Kolkraft?

I dessa tider satser fler och fler länder på förnyelsebara energikällor och klimatsmarta lösningar vad gäller energifrågor. Detta är mycket uppmuntrande, och tekniken har utvecklats snabbt under de senaste decennierna. Tyvärr är vi dock i nuläget tvungna att fortsätta använda de gamla energikällorna, som har en betydligt mer negativ effekt på miljön – både på kort och lång sikt. I hela världen är vi ännu beroende av våra kolkraftverk och kärnkraftverk, även om vi är högst medvetna om både riskerna och miljöpåverkan som dessa två har. Efter de stora kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Harrisburg lovade många regeringar att arbeta för att avskaffa kärnkraften, men arbetet går långsamt. Den stora frågan är nämligen hur man ska ersätta denna kraftiga energikälla, då vårt behov och vår elkonsumtion ökar med varje år. Kan man verkligen avskaffa kärnkraften i den typ av samhälle vi lever i idag? Är kolkraften egentligen inte värre för miljön i dagsläget?

Att välja mellan två onda ting

Sverige är ett föregångsland vad gäller förnyelsebar energi. Över hälften av vår konsumtion kommer från förnyelsebara energikällor, i första hand vattenkraft. Utöver det använder vi fortfarande kärnkraft, en stor portion vindkraft, samt kraftvärme. Kolkraften är minimal i Sverige, men står på en global nivå för 40 % av energiproduktionen. Kärnkraften producerar bara 10 % av all energi på en global skala, då kärnkraftverk är betydligt dyrare att bygga än kolkraftverk. De största skillnaderna dem emellan är deras olika sätt att påverka klimatet och miljön. Ett kärnkraftverk har låga utsläpp av koldioxid under hela sin livstid, och står för en stabil och kraftfull elproduktion. Nackdelen med ett kärnkraftverk är såklart det radioaktiva avfallet, kärnbränslet, vilket fortsätter att vara aktivt och skadligt i hundratusentals år efter att det använts. Detta gör kärnkraften till ett verkligt framtidsproblem. Efter olyckan i Tjernobyl lärde vi oss också om vilka oerhörda katastrofer som väntar om något går fel i ett kärnkraftverk. Ett kolkraftverk fungerar dock annorlunda. Dessa energiproducenter har en stor omedelbar klimatpåverkan genom höga utsläpp av koldioxid. De producerar i stort sett lika mycket och lika stabil energi som ett kärnkraftverk, men den omedelbara inverkan är mycket värre i ett kolkraftverk. Kolbrytning har också en stor negativ inverkan på miljön.

Kärnkraft eller Kolkraft?
Kärnkraft eller Kolkraft?

En kostnadsfråga

Båda alternativen ger oss tillgång till stora mängder energi, till ett lågt pris. Den största anledningen till varför kolkraftverk är så populära i stora delar av världen är att de är billiga att bygga. Det krävs en större investering att bygga ett kärnkraftverk, och efter olyckorna i Fukushima, Harrisburg och Tjernobyl är det få regeringar som ens överväger att bygga ett kärnkraftverk. Vår energikonsumtion har mångdubblats sedan 90-talet, och i nuläget är det svårt att ersätta både kolkraften och kärnkraften med enbart förnyelsebar energi, då denna inte är lika pålitlig och kan leverera lika stora mängder till samma kostnader. Det stora problemet vi står inför nu är att många kärnkraftverk börjar bli gamla och behöver restaureras och förnyas för att fortsätta operera säkert. Kolkraftverken behöver också förnyas med miljövänlig teknik vilket innebär stora investeringar från alla de länder som är beroende av kolen. I nuläget är energifrågan ett av de allra knivigaste problemen att lösa för många länder, där man inte har råd att investera men fortfarande behöver ha tillgång till billig el.

Du kanske också gillar…