Nackdelar med kärnkraftverk
Vindkraft

Nackdelar med kärnkraftverk

Ett kärnkraft verk är kort och gott en stor byggnad där elektricitet produceras med hjälp av en kärnreaktor. Det finns en del nackdelar med detta kärnkraftverk och det ska vi prata vidare om nu.

Detta är inte bra för växthuseffekten

Det är främst framställningen av bränslet uran som ger störst miljöpåverkan, el och bränsleförbrukningen spelar också en stor roll när kärnbränsle framställs.
Även när ett kärnkraftverk ska byggas upp så går det åt mycket material som exempel stål och betong. När ett kärnkraftverk rivs ner så är mycket av materialet strålat och detta måste isoleras från omgivningen i upp till 500 år för att det inte ska skada någon.  Det som händer i ett kärnkraftverk så att vi får el är väldigt komplicerat men den energi som frigörs vid en fission är alltså det man måste ta vara på för att det ska bli el, uranisotop används vid en kärnklyvning, uranisotop är i pulverform och kommer i centimeterstora cylindrar som sedan packas i meterstora bränslestavar. En neutron och urankärna möts och bildar då en kedjereaktion, denna reaktion måste styras med styrstavar som tar bort neutronerna, kärnkraftverket är utrustad med reaktor och där i finns vattnet som tar till vara på denna energi som blir vid en fission. Vattnet blir varmt för att sedan bli ånga och vattnet värmer det vatten som redan finns i systemet, nu kommer turbinerna och generatorn in och omvandlar ångan till elektricitet, denna energi går ut i ledningarna och blir till ström för varje hushåll. 50% av elektricitet kommer från kärnkraftverk.  Det som är negativt är ju om det skulle börja läcka ur ett kärnkraftverk och radioaktiv strålning skulle komma ut, det skulle förstöra miljön, all mark, skog och alla djur. Även människan tar skada av det i dem stora mängderna, det kan framkalla cancer och man blir svårt sjuk.  En människa i sig utsöndrar faktiskt själv strålning men av en mycket mindre mängd.  En omfattande olycka skedde i Tjernobyl, Ukraina år 1986 då en reaktor explodera på grund av säkerhetsfel av operatörerna, tydligen så hade operatörerna råkat slå av flera säkerhetssystem och ett stort moln av radioaktivt ämne spred sig över Europa. Två dagar efter olyckan så kom en man till sitt jobb i Finland och ett verktyg varnade då för radioaktivitet, denna olycka spred sig alltså väldigt fort. 134 stycken av alla de som hjälpte till att kyla ner reaktorn insjuknade i så kallad strålsjuka. 2005 konstaterades att omkring 50 personer hade dött på grund av denna olycka.  Denna reaktor gjöts in i 250 000 ton betong, just för att förhindra att mer radioaktivt ämne spred sig. Man såg att denna betongsarkofag börjat rosta och vittra sönder, denna sarkofag behöver nu ständigt bli underhållen.

Nackdelar med kärnkraftverk
Nackdelar med kärnkraftverk

Vattnet som krävs för att kyla ner en reaktion åker sedan ner i våra sjöar och detta vatten påverkan värmen med hela 10 grader, detta på verkar djuren och alla växter i vattnet, därav är kärnkraftverk inget bra mot miljön.  En utebliven reaktor måste först kylas ner i några år för att sedan grävas ner i urbergen cirka 500 meter ner, detta för att minsta radioaktiviteten.

Du kanske också gillar…